შუქნიშნის კონტროლერი ITC-2

In Stock

აღწერა

შუქნიშნის კონტროლერი ITC-2 შესაძლოა, იყოს, 3 სხვადასხვა ზომის.
ზომა დამოკიდებულია სასიგნალო ჯგუფების რაოდენობაზე.

უბრალო გზაჯვარედინისთვის 3 თაროიანი, 16 სასიგნალო ჯგუფიანი და 32
დეტექტორიანი იქნება გამოსადეგი. უფრო დიდი ზომის
გზაჯვარედინებისთვის, ან 1-ზე მეტი გზაჯვარედინის დასაფარად, არსებობს
32 და 64 სასიგნალო ჯგუფიანი ვერსიები 80 დეტექტორით.

ITC-2 შემუშავებულია ნებისმიერი კლიმატური პირობებისთვის და
გამოიყენება მსოფლიოს მასშტაბით. დიდი ზომის კარადები აღჭურვილია
მოძრავი ჩარჩოთი, რომელიც ადვილად მიდგომის საშუალებას იძლევა
მოწყობილობის უკანა მხარესთან.

კონტროლერი დამზადებულია ევროპული და ქართული სტანდარტების
შესაბამისად.