სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერი 12290 UB – 12291 UB K

In Stock

აღწერა

პლასტმასის ბარიერი აღჭურვილია არატეხვადი მეტალის “ხიჭვებით”, რაც
განაპირობებს ცალმხრივი მოძრაობის რეგულირებას ეზოებში, გზებზე,
ავტოსადგომებსა და სხვა, ნებისმიერ სასურველ ტერიტორიაზე.
შუქამრეკლი ფირის მაღალი ხარისხი უზრუნველყოფს საუკეთესო
ხილვადობას, მოდულური დიზაინი კი ნებისმიერი სიგანის მონაკვეთის
დაფარვის საშუალებას იძლევა.