პლასტმასის უსაფრთხოების ბარიერი

In Stock

აღწერა

პლასტმასის უსაფრთხოების ბარიერი დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის
მასალისგან, გალვანიზებული მილებით და არის ამინდგამძლე, აქვს
მდგრადი კონსტრუქცია.
ბარიერი აღჭურვილია ნათურების დასამაგრებელი ადგილებითა და
სარეკლამო სივრცით.
◇ ბარიერი და უსინათლოთა რელსი აღჭურვილია შუქამრეკლი RA1 A
ფირით, ერთ მხარეზე.
◇ შესაძლებელია მისი აღჭურვა რეფლექტორებით, რაც მაღალი ხარისხის
შუქამრეკლობას გვაძლევს დღე-ღამის ბნელ დროს.