საინფორმაციო ნიშნების კონსტრუქციები

In Stock

აღწერა

ალუმინის კონსტრუქცია, რომელიც საგზაო ნიშნების დასაკიდად
გამოიყენება, შემუშავებულია სწრაფი აწყობისთვის და მის
დასამონტაჟებლად სულ რამდენიმე წუთია საჭირო. ამას მინიმუმამდე
დაჰყავს გზის გადაკეტვის აუცილებლობა.