საღებავი წყლის ბაზაზე SWARCOMARK SV100

In Stock

აღწერა

წყლის ბაზაზე დამზადებული ასფალტის სახებავი შესანიშნავად
ეკვრის ბეტონისა და ასფალტის ზედაპირს, არის მედეგი ცვეთის,
მარილის, წყლისა და ბენზინის შემცველ პროდუქტებთან.
უახლესი ტექნოლოგიის წყალობით, სწრაფად შრება ტენიანობისა და
ცივი ამინდის პირობებში.

აქვს გაუმჯობესებული მიკვრა SWARCOFLEX T15 შუშის ბურთულებთან
და გაუმჯობესებული შუქამრეკლობა.

აქვს BaSt სერტიფიკატი 2 მილიონ გადავლაზე.

 

იხილეთ PDF კატალოგი