აეროპორტის შუქამრეკლი ბურთულა

In Stock

აღწერა

მაღალი შუქამრეკლი მახასიათებლის მქონი plus9beads სპეციალურად
შეიქმნა აეროპორტებისთვის, ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკებისთვის
და ვერტმფრენის დასაჯდომი მოედნებისთვის.

მისი მაღალი ხარისხი და გამძლეობა უზრუნველყოფს ხილვადობას
წვიმისა და ნისლის პირობებში.