ცვლადი დიოდური ნიშნები

In Stock

აღწერა

ცვლად დიოდურ ნიშნებს აქვს იდეალური ჩვენება და სიმკვეთრე
ნებისმიერ პირობებში (მზეში, ჩრდილში, ღამით, წვიმაში, თოვლში)
მოიხმარს ძალიან ცოტა ელექტრო ენერგიას და ეკოლოგიურად
სუფთაა.

ჰერმეტულად დახურული კორპუსი არ ატარებს წყალს.

სერტიფიცირებულია საერტაშორისო სტანდარტებით UL და EN12966.
შესაძლებელია გამოყენებული იქნას როგორც დინამიკური
საინფორმაციო ნიშანი, მოძრაობის ზოლის საკონტროლო ნიშანი,
ცვლადი საინფორმაციო ნიშანი და ცვლადი სიჩქარის შემზღუდველი
ნიშანი.