ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნა

სერვისები

“გზაჯვარედინი” გთავაზობთ სხვადასხვა მომსახურებას, მათ შორის: საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟს, გზის დემარკირებას, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ საგზაო მონიშვნასა და ავტოსადგომების პროექტირებასა და მოწყობას.
8046168

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნა

გთავაზობთ სხვადასხვა დანიშნულების ბილიკებისა და გზების მონიშვნას უმაღლესი ხარისხის მასალით, წამყვანი ბრენდების პროდუქტითა და საერთაშორისო გამოცდილებით.