სერვისები

სერვისები

“გზაჯვარედინი” გთავაზობთ სხვადასხვა მომსახურებას, მათ შორის: საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟს, გზის დემარკირებას, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ საგზაო მონიშვნასა და ავტოსადგომების პროექტირებასა და მოწყობას.
8046164

საგზაო ნიშნების მონტაჟი

გთავაზობთ საინფორმაციო, ტურისტული და სტანდარტული საგზაო ნიშნების მონტაჟს უმაღლესი ხარისხით, ყველა არსებული სტანდარტითა და რეგულაციის დაცვით
8046163

შუქნიშნების მონტაჟი

გთავაზობთ შუქნიშნების მონტაჟს ყველა სტანდარტის შესაბამისად, რაც უზრუნველყოფს მათ ხარისხიან, გამართულ მუშაობას.
8046168

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნა

გთავაზობთ სხვადასხვა დანიშნულების ბილიკებისა და გზების მონიშვნას უმაღლესი ხარისხის მასალით, წამყვანი ბრენდების პროდუქტითა და საერთაშორისო გამოცდილებით.
8035939

ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი

საგზაო უსაფრთხოებისთვის გთავაზობთ თვალამრიდი ზღუდარის (გარდრეილი) მონტაჟს პროფესიონალთა გუნდის მიერ.
2811838

ავტოსადგომების პროექტირება და მოწყობა

გთავაზობთ მიწისქვეშა და მიწისზედა ავტოსადგომების პროექტირებასა და მოწყობას.
8799606

გზის დემარკირება

გზის დემარკირება დაზიანებების გარეშე, პროფესიონალი გუნდის მიერ სრულდება.