საგზაო ნიშნების მონტაჟი

სერვისები

“გზაჯვარედინი” გთავაზობთ სხვადასხვა მომსახურებას, მათ შორის: საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟს, გზის დემარკირებას, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ საგზაო მონიშვნასა და ავტოსადგომების პროექტირებასა და მოწყობას.
8046164

საგზაო ნიშნების მონტაჟი

გთავაზობთ საინფორმაციო, ტურისტული და სტანდარტული საგზაო ნიშნების მონტაჟს უმაღლესი ხარისხით, ყველა არსებული სტანდარტითა და რეგულაციის დაცვით