შუქნიშნის კონტროლერი ITC-3

In Stock

აღწერა

შუქნიშნის კონტროლერი, რომელიც შემუშავებულია საერთაშორისო
სტანდარტების მიხედვით.

ITC-3 შესაძლებელია მოწოდებულ იქნას 2 ზომაში, სასიგნალო ფაზების
მოთხოვნის მიხედვით. ქვეითთა კონტროლისთვის და პატარა
გზაჯვარედინებისთვის 6 ფაზიანი, 16 დეტექტორით, ხოლო სტანდარტულის
შემთხვევაში 133.35მმ თარო, 24 ფაზით და 40 დეტექტორით. დიდი,
რამდენიმე ან კომპლექსური გზაჯვარედინების დასაფარად შესაძლებელია
32 ფაზა და 128 დეტექტორი დაკონფიგურირდეს.