რეფლექტომეტრი ZRM 1021

In Stock

აღწერა

რეფლექტომეტრი გამოიყენება სიკაშკაშის კოეფიციენტი β-ის
გამოსათვლელად. გამოთვლის გეომეტრია 45/00.

 

იხილეთ PDF კატალოგი