შუქნიშნების მონტაჟი

სერვისები

“გზაჯვარედინი” გთავაზობთ სხვადასხვა მომსახურებას, მათ შორის: საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟს, გზის დემარკირებას, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ საგზაო მონიშვნასა და ავტოსადგომების პროექტირებასა და მოწყობას.
8046163

შუქნიშნების მონტაჟი

გთავაზობთ შუქნიშნების მონტაჟს ყველა სტანდარტის შესაბამისად, რაც უზრუნველყოფს მათ ხარისხიან, გამართულ მუშაობას.