ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი​

სერვისები

“გზაჯვარედინი” გთავაზობთ სხვადასხვა მომსახურებას, მათ შორის: საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟს, გზის დემარკირებას, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ საგზაო მონიშვნასა და ავტოსადგომების პროექტირებასა და მოწყობას.
steel

ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი

საგზაო უსაფრთხოებისთვის გთავაზობთ თვალამრიდი ზღუდარის (გარდრეილი) მონტაჟს პროფესიონალთა გუნდის მიერ.