ავტოსადგომების პროექტირება და მოწყობა

სერვისები

“გზაჯვარედინი” გთავაზობთ სხვადასხვა მომსახურებას, მათ შორის: საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟს, გზის დემარკირებას, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ საგზაო მონიშვნასა და ავტოსადგომების პროექტირებასა და მოწყობას.
sketch

ავტოსადგომების პროექტირება და მოწყობა

გთავაზობთ მიწისქვეშა და მიწისზედა ავტოსადგომების პროექტირებასა და მოწყობას.