Scroll Up

ალუმინის კონსტრუქცია დასაკიდი საგზაო ნიშნებისთვის

კონსტრუქცია შემუშავებულია სწრაფი აწყობისთვის. სამონტაჟოდ სულ რამდენიმე წუთია საჭირო, რასაც მინიმუმამდე დაჰყავს გზის გადაკეტვის საჭიროება.