გადასატანი მსუბუქი პლასტმასის ბარიერი

  • გამოსადეგია სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის.
  • დენ-გაუმტარი და ულტრაიისფერი სხივებისადმი მდგრადი პლასტმასი (HDPE).
  • "კიბის" ეფექტის გარეშე, დიაგონალზე განლაგებული ჭრილების ხარჯზე.
  • ბარიერი და უსინათლოთა რელსი აღჭურვილია შუქამრეკლი RA1 A ან RA2 B ფირით
  • სარეკლამო, ან თქვენი კომპანიის ლოგოს ადგილი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით.